Hvad er en overfladekondensator: Konstruktion og dens arbejde

Hvad er en overfladekondensator: Konstruktion og dens arbejde

Generelt består enhver storindustri af et kraftværk som en varmemotor. De grundlæggende komponenter i et kraftværk er kedel, turbine, kondensatorer, køletårn osv., hvor hver komponent har sin individuelle funktionalitet. En kondensator er en enhed, der kondenserer damp til vand ved et tryk mindre end atmosfærisk tryk (dens funktion er at give kontinuerlig køling til kraftværket). Kondensatoren er klassificeret i to typer, som baseret på deres retningsstrøm (parallel flow, tværstrøm og modstrøm) og baseret på kølehandling (Jet-type og overfladekondensator eller ikke-blandetype). Denne artikel giver et overblik over overfladekondensatorerne.

Hvad er overfladekondensator?

Definition: Overfladekondensatorer bruges hovedsageligt i store kraftværker og kølesystemer. Hovedformålet er at kondensere den udtømte damp for at opnå høj effektivitet og omdanne dampen til urenhedsfrit vand, som kan bruges i en dampgenerator eller dampkedel . Det kaldes også som indirekte kontakt eller ikke-blandet kondensator. En af fordelene ved overfladekondensatorerne er, at de bruges i et område, hvor vandforbruget er mindre som skibet, installation af land.
Komponenter i overfladekondensator

Kondensatoren er forsynet med et vandret støbejern af cylindrisk formet beholder, vandrør, hvor vand strømmer, og udstødningsdampindløb, der tillader dampindstrømning i cylinderen, en ledeplade, 2 lodrette rørplader, der er til stede på hver side af kondensator. Designet er lavet på en sådan måde, at det forhindrer vandlækage i at trænge ind i kondensatorens midterrum.

Overfladekondensator

overfladekondensator

En køleindgang, der er til stede i bunden af ​​karret, tillader kølevand at strømme, vandrøret passerer vand vandret gennem hovedkondenseringsrummet, hvis vandretning i vandet inde i røret er repræsenteret som pile. Vandudløbet er tilvejebragt øverst til højre på beholderen for at tillade det urene vand at strømme ud af kondensatoren, et dampindløb, der er anbragt øverst i beholderen, tvinger dampen til at passere nedad over rørene. Kølevandet strømmer i en retning i den nederste halvdel af rørene og bevæger sig i den modsatte retning i den øverste halvdel af rørene.Arbejde med overfladekondensator

Overfladekondensatoren kan kondensere dampen på to måder.

 • For det første ved at lade kølevand strømme over rørserien og lade damp passere over rørene.
 • For det andet ved at lade damp passere over en række rør og vand strømme uden for rørene.

Kølevandet fra kølevandsindløbet fyldes inde i rørene, og udstødningsdampen fra udstødningsdampindløbet trænger ind i cylinderen, der omgiver sig, hvorved varmen afvises og kondenserer dampen i vandet, der opsamles i bunden af ​​kondensatoren og det urene vand sendes ud fra vandudløbet. Sådan fungerer en kondensator.


Overfladekondensatoreffektivitet

Det defineres som forholdet mellem temperaturstigning af kølevand inde i kondensatoren og forskellen mellem vakuumtemperatur og kølevandsindgangstemperatur.detkondensator= temperaturforøgelse af kølevand inde i kondensatoren (∆T) / (vakuumtemperatur og indløbstemperatur for kølevand) ……… .. (1)

Følgende er de parametre, der skal opretholdes for at opnå bedre effektivitet af overfladekondensatoren, de er,

Kølevandstemperatur = 320C

Udløbstemperatur for kølevand = 400C

Vakuummålertryk = 0,92 kg / mto

Til beregning af vakuumtemperaturen skal vi beregne absolut tryk.

Hvor

absolut tryk Ptil= atmosfærisk tryk - Vakuummålertryk Pr…..(to)

Vi ved det atmosfærisk tryk = 1,0322 kg og vakuummålertryk = 0,92

Derfor får vi ved at erstatte i ovenstående ligning 2

Absolut tryk Ptil= 1.0322 - 0.92 = 0.1122 ………. (3)

Fra standardtemperaturtabellen kan vi observere det ved Ptil= 0,1212 vakuumtemperaturen, der skal opretholdes inde i kondensatoren, er 480C for at opnå bedre effektivitet.

detkondensator= [(400- 320) / (480- 320)] * 100 = 50% …… .4

Derfor opnår overfladekondensatoren 50% effektivitet baseret på ovenstående parametre.

Overfladekondensatortyper

Overfladekondensator er klassificeret i 4 typer, som de er

Nedstrømstype

I nedstrømsform kondensator strømmer den udtømte damp fra toppen af ​​kondensatorskallen til bunden af ​​kondensatoren over vandrørene (hvor vandet over rørene føres to gange). Det kolde vand strømmer nedad og strømmer senere i den øvre retning, hvilket resulterer i maksimal varmeoverførsel.

Down-flow-type

down-flow-type

Central flowtype

Det er en avanceret version af downflow-typen, hvor den består af en damp af passager, der omgiver skallen. Hovedfunktionen ved dette er at pumpe luften væk fra den midterste del af kondensatoren. Den kondenserede luft bevæger sig mod den midterste del af kondensatoren, og den udtømte damp bevæger sig mod den midterste del for at reducere underkølingsejendommen.

Central-flow-type

central-flow-type

Fordampningstype

I denne type kondensator føres den damp, der skal kondenseres ind over en række rør og sprøjtes med kølevand, så de er under kontrolleret temperatur. Strømmen af ​​udtømt damp øger ikke kun fordampningen af ​​kølevand, men øger også kondensatdampen.

Fordampningstype

fordampningstype

Forskel mellem jet og overfladekondensator

Forskellen mellem stråle og overfladekondensator er

Jet kondensator

Overfladekondensator

Både damp og kølevand blandes sammenBåde damp og kølevand blandes ikke sammen
Produktionsomkostningerne er laveProduktionsomkostningerne er høje
Optager mindre arealOptager stort område
Luftpumpen kræver stor effektLuftpumpen kræver mindre strøm
Der kræves en lille mængde kølevandDer kræves en stor mængde kølevand

Fordele

Følgende er fordelene ved overfladekondensator

 • Dens vakuumeffektivitet er høj
 • De bruges hovedsageligt i store planter
 • Det bruger vand af lav kvalitet
 • Det bruger også urent vand til køling
 • Trykforholdet og dampen er direkte proportionale.

Ulemper

Følgende er ulemperne ved overfladekondensator

 • Det krævede vand er i den store mængde
 • Kompleks i konstruktion
 • Høj vedligeholdelse
 • Det indtager et stort område.

Ansøgninger

Følgende er anvendelserne af overfladekondensator

 • Køling af vakuum
 • Fordampning af vakuum
 • Systemer som Afsaltning

Ofte stillede spørgsmål

1). Hvorfor kaldes det overfladekondensator?

Det kaldes overfladekondensatoren, fordi udtømt damp og kølevand ikke blandes sammen.

2). Hvad er forskellen mellem strålekondensator og overfladekondensator?

I en strålekondensator blandes det udtømte damp og kølevand sammen, mens det i en overfladekondensator det udtømte damp og kølevand ikke blandes sammen.

3). Afviser kondensator varme?

Ja, kondensator afviser varme.

4). Vil en motor køre med en dårlig kondensator?

Ja, en dårlig kondensator kan køre en motor, men dette kan føre til alvorlige skader.

5). Hvad er effektiviteten af ​​overfladekondensatoren?

Effektiviteten af ​​overfladekondensatorer er 50%.

En kondensator er en enhed, der kondenserer damp til vand ved mindre tryk end atmosfærisk tryk. De er klassificeret i to typer, som baseret på deres retningsstrøm og baseret på kølehandling. En overfladekondensator eller en ikke-blandingstype er en underklassifikation af en kølevirkende kondensator. Denne artikel diskuterer en oversigt over overfladekondensatoren hvor dens hovedfunktion ikke er at blande udtømt damp og kølevand sammenlignet med en anden kondensator. Disse slags kondensatorer bruges hovedsageligt i et område, hvor der er mindre behov for vandmængde, for eksempel: i et skib baseret på visse parametre som kølevandstemperatur, kølevandets udgangstemperatur, vakuummålerens tryk, absolut temperatur, dets effektivitet kan beregnes.